Privacy

PRIVACY POLICY

Via deze Privacy Policy informeert BI Academy u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. De BI Academy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

De BI Academy verwerkt de persoonsgegevens die we van u of uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt de BI Academy persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

BI Academy gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
  • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor gebruik binnen de BI Academy. Het delen van uw persoonsgegevens met het aan BI Academy gelieerde partners gebeurt alleen in het kader van een opleiding. Dit zal bestaan uit het verstrekken van een aanwezigheidslijst aan de betreffende partner ter voorbereiding op de door u te volgen opleiding. Ecentuele door u gegeven feedback op een eerder gevolgde training kan mogelijk worden doorgegeven aan de docent indien dit voor het vervolg van de opleiding noodzakelijk is. Een overzicht van de aan BI Academy gelieerde partners vindt u op onze partner pagina.

BI Academy zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan of indien de BI Academy daartoe wettelijk verplicht is.

WEBANALYSE

BI Academy maakt gebruik van Google Analytics en andere webanalysediensten. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google Analytics wordt de informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers die zich bevinden buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen voor BI Academy en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. BI Academy bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. BI Academy mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe verzoek indienen bij de BI Academy door een e-mail te sturen naar office@biacademy.nl, onder vermelding van uw naam en adres. BI Academy op de kortst mogelijke termijn op uw verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal dit zo spoedig mogelijk gebeuren, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

@BI_Academy

What do you know about #DataVault? Want to know more? Register for our next #CDVDM course to learn about #EDW,… https://t.co/0gLYy7oMgh