Incompany trainingen

Als u meerdere personen of een complete afdeling naar een hoger kennisniveau wilt brengen  kunt u gebruik maken van onze incompany trainingen. Met onze ervaring en uitgebreid netwerk van trainers zijn wij in staat om bij iedere vraag een opleidingstraject op maat neer te leggen. Binnen een traject hanteren we voor al onze modules dezelfde opzet maar uiteraard bepalen we samen met u het complete programma.

 

Elk van de modules omvat naast de vakinhoudelijke component ook een interactieve blik naar hoe het in de eigen praktijk werkt.

Om u een idee te geven over de mogelijkheden van een in-company training onderstaand een korte indruk van de vraagstelling en het opleidingsvoorstel voor enkele organisaties.

 Incompany training voor een financiële instelling

“Ons BI team moet in zijn geheel naar een hoger en evenwichtiger kennisniveau worden gebracht” 

Ons opleidingsplan omvat de volgende modules (overeenkomend met de gevraagde onderwerpen:

  •   Startworkshop met uitleg over het complete programma, plus: wat is BI?, Wat is de waarde voor de organisatie?
  •    Data en haar verschijningsvormen.
  •     Datamanagement: Datakwaliteit, Governance, Definities, ILM
  •     Organisatie/architectuur/tooling:
  •     Basistraining Data Visualistaiemet optioneel Advanced Data Visualisatie
  •     Basistraining dimensioneel en data vaultmodelleren
  •     BI-consultancy vaardigheden
  •     Functioneel beheer DWH

De individuele medewerkers kunnen op basis van hun eigen behoefte, mede gestuurd door input van leidinggevende en collega’s , hun eigen opleidingstraject samenstellen. Om dit op een juiste manier te introduceren is voor de hele groep de startworkshop ontwikkeld met hierin uitleg over het programma, plus een inspirerende inhoudelijke start door een gerenommeerde spreker en trainer. De daadwerkelijke intake en de planning vinden plaats in de 2 tot 4 weken na de startworkshop.
Door middel van een “personal business model canvas” en 360⁰ feedbackformulier wordt met de medewerker een nulmeting en eindtoetsing uitgevoerd die inzicht geven in het rendement van het persoonlijke opleidingsplan.

Incompany training voor een Verzekeringsmaatschappij,

 “Wij willen jaarlijks ons complete BI team bijspijkeren op de nieuwe ontwikkelingen op BI gebied”.

Ons opleidingsplan:

Om een eenduidig begrip te krijgen van wat binnen de organisatie wordt verstaan onder Business Intelligence en Datawarehousing, zijn we gestart met een gecombineerde training over beide begrippen. Hoe krijgen we de afwijkingen ten opzichte van de standaard inrichtingen helder en welke voor- en nadelen komen hier bij kijken?
De training Modelleren die hierop volgde legde de nadruk op Data Vault Modelleren. In 2015 was het de beurt aan Big Data en BI. Medewerkers zijn zelf aan de slag gegaan met Hadoop, Spark, Pig, Rapidminer, Hortonworks, Cloudera enz. In 2016 zijn er al diverse onderwerpen besproken waaronder Big Data Visualisatie en Advanced Analytics.

 Incompany training voor een Consultancy organisatie gespecialiseerd in planning & control-cycli, vraagvoorspelling en voorraadbeheer

“Wij willen slimmer en eenduidiger omgaan met de wijze waarop wij data organiseren en gebruiken”.

Ons opleidingsplan:

Voor deze organisatie hebben we een tweetal workshops verzorgd. De rol van data in de verschillende omgevingen (bronsystemen, datawarehouse, analytische omgeving, rapportageomgevingen, enz) was het onderwerp van de ene workshop. De mogelijkheden die BI en Analytics tools bieden voor de werkzaamheden van de medewerkers werden behandeld in de tweede workshop. Na de eerste workshop is door de deelnemers een praktijkcase uitgewerkt die in de 2e workshop is gepresenteerd en becommentarieerd. Hieruit zijn direct toepasbare oplossingen naar voren gekomen voor de organisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Remco@biacademy.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

@BI_Academy

What do you know about #DataVault? Want to know more? Register for our next #CDVDM course to learn about #EDW,… https://t.co/0gLYy7oMgh