Algemene voorwaarden

Annulering door BI Academy: BI Academy zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. BI Academy is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door BI Academy is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door cursist: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.
Opmerking: Indien van toepassing is de startdatum van een training de datum waarop toegang verkregen wordt tot on-line trainingsmateriaal.

Afrekening en facturatie: Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW. Facturatie van het totaalbedrag voor de training vindt plaats na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. BI Academy behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan.

Voor de overige voorwaarden hanteert BI Academy de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

@BI_Academy

What do you know about #DataVault? Want to know more? Register for our next #CDVDM course to learn about #EDW,… https://t.co/0gLYy7oMgh