Certificering BI/DWH voor testers

!!!!Nieuwe opleiding!!!!

Om goede inhoudelijke tests uit te voeren op een BI en DWH omgeving is kennis van data, datastromen, datamodelleren, architecturen en SQL onontbeerlijk. Daarom komen al deze aspecten aan bod in dit complete opleidingstraject. Aan het einde van het opleidingstraject wordt een examen afgenomen waarmee u de kans krijgt om toe te treden tot de groep gecertificeerde BI/DWH testers.

Het complete opleidingstraject bestaat uit 7 modules plus een examen. Het examen zelf neemt ongeveer 2 uur in beslag. De opzet van het opleidingstraject is zodanig dat alle onderwerpen in één middag- of avondsessie kunnen worden behandeld.

Na afloop ben je in staat om als tester te werken in een BI&DWH omgeving.

Let op: De verschillende testmethodieken zelf  maken geen onderdeel uit van deze opleiding.

 

Deze opleiding start bij voldoende aanmeldingen. Mail naar BI Academy voor meer informatie of om uw interesse aan te geven.

Dit opleidingstraject is bedoeld voor testers en ontwikkelaars met een testachtergrond. Je hebt reeds kennis van testmethodieken maar wil graag specifieke kennis opdoen die BI en DWH eigen is.

module 1: basiskennis BI&DWH

Een algemene inleiding waarbij de basis wordt gelegd voor de training. Hierbij komen de volgende onderwerpen / vagen aan de orde:

  • Wat is Business Intelligence?
  • Waarom heb ik Business Intelligence nodig?
  • Wat is Datawarehousing en wat is een Datawarehouse?
  • Waarom heb ik een Datawarehouse nodig?
  • Overview van het BI Landschap
    • Waar vind ik wat?
    • Waar wordt welk tool gebruikt?

 

Module 2: Data

In een datawarehouse draait het om data. Waar komt deze vandaan? Hoe wordt deze gevormd? Wat kan en mag ik met de data? Datakwaliteit, wat is dit en hoe ga ik om met de verschillende interpretaties hiervan? Welke soorten data zijn er?  Kortom een complete module puur en alleen gericht op data.

Module 3: Datastromen

Data wordt gevormd in de bron omgevingen zoals transactionele systemen, CRM applicaties, etc. Wat zorgt er voor dat deze data geladen wordt in het datawarehouse? Waar vinden welke bewerkingen plaats en wat zijn afhankelijkheden?  Hoe werkt een ETL of ELT tool , hoe ga ik om met data virtualisatie? Datawarehouse generatie, hoe foutgevoelig is dit?

Module 4: Datamodelleren

Er zijn verschillende manieren om een datawarehouse te modelleren. Elk model heeft zijn specifieke eigenschappen en foutgevoeligheid. Waar moet op gelet worden.

module 5: Data Vault modelleren

Met name in Nederland wordt een groot deel van de datawarehouses gemodelleerd volgens Data Vault. Wat houdt dit in? En waar moet ik op letten als ik een Data Vault model moet testen (of hoeft dat niet meer).

module 6: BI en DWH Architecturen

Hoe ziet een datawarehouse architectuur er uit? Kan dit beschouwd worden als een black box of zijn er diverse dozen aanwezig. Waar vindt toepassing van business rules plaats? Hoe ziet de architectuur er uit als er ook sprake is van Big Data of een Data Lake. Waar houden we historie bij?

module 7: SQL

De training SQL is gericht op het schrijven en lezen van SQL statements. Achterliggend doel is het zelf direct kunnen bevragen van tabellen maar zeker ook het kunnen begrijpen van opgeleverde SQL statements.  Uiteraard komt ook het joinen van tabellen aan bod alsmede de mogelijkheid tot filteren, grouperen, etc. aan bod. Uiteindelijk zullen de deelnemers in staat zijn, en ook al daadwerkelijk geoefend hebben, om via SQL queries data uit een relationele database te halen.

examen BI&DWH

Aan het einde van het opleidingstraject wordt het examen afgenomen. Deze bestaat uit een theoretisch deel van 15 true/false vragen gevolgd door enkele open vragen plus een praktijktoets. De praktijktoets wordt afgenomen op de eigen laptop van de deelnemers en zal via een cloud-oplossing worden afgenomen. Het praktijkdeel bevat een BI en DWH omgeving waarin meerdere fouten aanwezig zijn. Dit kunnen zowel grote fouten zijn als kleine fouten. Doel van dit deel van de test is om deze fouten te signaleren en eventuele verbeterpunten / herstel acties aan te geven. In de omgeving zal zowel de bron als de eindrapportage plus alle tussenliggende lagen aanwezig zijn.

Deze opleiding start bij voldoende aanmeldingen. Mail naar BI Academy voor meer informatie of om uw interesse aan te geven.

De complete opleiding beslaat 4 dagen of 8 dagdelen

TIJDEN

TBD

LOCATIE

TBD

KOSTEN

De kosten voor de opleiding bedragen € 2.250,00 (ex. BTW).  Dit is inclusief alle kosten zoals de voorbereiding en uitvoering door ervaren docenten, documentatie, examen, etc.. Ook de lunch, koffie en thee zijn bij de kosten inbegrepen.
Meer deelnemers van eenzelfde bedrijf? Mail naar BI Academy voor de mogelijkheden voor een in-company variant (vanaf 6 personen) of groepskorting.

ZZP-er? Mail naar BI Academy voor een aantrekkelijke zelfstandigenkorting.

DOCUMENTATIE

De documentatie bestaat uit de presentatie-slides, voorbeelden, cases en workshops.

CERTIFICERING

De certificering is een gesloten boek examen en duurt ongeveer twee uur. Bij beantwoording wordt niet gelet op spelling of zinsbouw.

Binnen vier tot zes weken na afloop ontvangt u de uitslag van het examen.

April 2017

Aanmelden kon tot: 01-04-2017.

@BI_Academy

What do you know about #DataVault? Want to know more? Register for our next #CDVDM course to learn about #EDW,… https://t.co/0gLYy7oMgh